Pro nové zákazníky nabízíme slevu 50% na první vstup. Přihlaš se zde.

Biopotraviny, ekologické zemědělství

Co je ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, při kterém se farmář snaží chovat co nejšetrněji k přírodě. Zemědělec musí svoji ekofarmu přihlásit do systému evidence a kontroly a nejméně jednou ročně je kontrolován.

Ekologičtí zemědělci na ekofarmách vyznávají a uplatňují tyto základní postupy a zásady:

 • hospodařit v souladu s přírodou, nesnažit se s ní „bojovat“ a raději problémům se škůdci a chorobami předcházet
 • nepoužívat umělé chemické prostředky, které poškozují životní prostředí
 • chovat všechna hospodářská zvířata důstojným způsobem, respektovat jejich přirozené požadavky a chování
 • snižovat záporné vlivy zemědělství na životní prostředí

Co jsou bioprodukty?

Bioprodukty jsou suroviny rostlinného nebo živočišného původu získané z ekologického zemědělství. Vyrábí se z nich biopotraviny, krmiva a další ekologické výrobky. Bioproduktem může být cokoli, co je vyrobeno ekologicky šetrným způsobem, například zelenina, ovoce, obiloviny, luštěniny, olejniny, přadné rostliny, ale také syrové mléko, vejce nebo i živá zvířata.

Co jsou biopotraviny?

Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z bioproduktů. Biopotravinám se dává předpona „bio“ – např. biomléko, biosýr, biochléb, bioceler, biojablko, biosalám, biovejce, biomed. Dle zákona dostává biopotravina nebo bioprodukt tzv. certifikát – dokument dokládající že pochází ze šetrného ekologického zemědělství, a má právo používat ochrannou známku – BIO. V rámci Evropské unie má každá země své vlastní logo.

Co je například povoleno a zakázáno při produkci bioproduktů a výrobě biopotravin?

 • nesmí se používat umělá hnojiva a chemické přípravky proti plevelům a škůdcům
 • nesmí se používat chemické přípravky, které chrání biopotraviny před napadením plísněmi nebo hnilobou
 • při výrobě biopotravin se nesmí používat chemická barviva, konzervační látky a další potravinová aditiva
 • nesmí se používat geneticky upravované rostliny nebo živočichové (GMO)
 • nesmí se využívat ionizující záření
 • hospodářská zvířata chovaná na ekofarmě musí být krmena zeleným krmivem, musí mít možnost se volně pohybovat a pást, zakázány jsou hormonální přípravky, růstové hormony, preventivní používání antibiotik atd.
 • drůbež chovaná na ekofarmě musí mít mimo jiné zajištěn volný pohyb a přirozený denní rytmus
 • mohou se používat pouze způsoby zpracování, které nemění chuť a vůni bioproduktů. Je povoleno například drcení, mletí, prosívání, vaření, uzení, mražení atd.
 • výroba biopotravin musí splňovat stejně přísné hygienické normy, jako výroba „běžných“ potravin

Jak rozeznám v obchodě biopotravinu od běžných potravin?

Jednoduše. Na obalu musí být umístěn znak „BIO“, zelenobílá biozebra půlkruhového tvaru s doprovodným nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. U značky „BIO“ musí být navíc uveden jeden z kódů kontrolních organizací: CZ-KEZ, CZ-ABCERT nebo CZ-BIOKONT, pokud tento kód u značky chybí, raději takovou potravinu nekupujte. Mohlo by se jednat o klamavě označené potraviny.

Znak BIO

V podstatě žádný český potravinářský produkt, který není označen logem biozebry, nelze považovat za biopotravinu. Pokud producent uvádí na obalu potraviny výrazy typu: ekologická potravina, eko výrobek, light produkt, vyrobeno v souladu se životním prostředím, zdravá výživa apod., neznamená to, že jde o biopotravinu. Na druhé straně když na své zahrádce používáte vhodnou sadbu nebo osivo, nepoužíváte umělá hnojiva a pesticidy, zahrádka není v blízkosti frekventované silnice ani chemické továrny atd., pravděpodobně ze zdravotního hlediska vypěstujete produkty velmi podobné těm s biozebrou.

Jaké jsou výhody biopotravin v porovnání s běžnými potravinami?

 • při jejich výrobě je méně zatěžováno životní prostředí
 • neobsahují chemické konzervační látky, barviva, ochucovadla, zbytky prostředků na ochranu proti škůdcům a jiné uměle vyrobené látky
 • při výrobě biopotravin se dbá o zachování co možná nejvyššího obsahu vitaminů, minerálních látek, vlákniny, tuků, sacharidů a bílkovin – například biopečivo se vyrábí z celozrnné mouky a biooleje jsou získávány lisováním za studena, čímž je zachován vyšší podíl zdraví prospěšných látek
 • mají lepší chuť, protože obsahují vyšší podíl sušiny, tedy té části potraviny, která z potraviny zbyde po odstranění vody – látky, které dávají potravinám chuť a vůni jsou totiž obsaženy právě jen v sušině
 • díky vyššímu obsahu sušiny mají i vyšší podíl vitaminů, minerálních látek a vlákniny

Jaké jsou nevýhody biopotravin?

 • bývají dražší než běžné potraviny, nejsou k dostání ve všech obchodech
 • biopotraviny, zejména bioovoce a biozelenina, mohou být na pohled méně atraktivní
 • některé biopotraviny nejsou příliš vhodné pro osoby, které musí ve výživě snižovat příjem energie. V biopotravinách se totiž záměrně nesnižuje obsah tuku ani cukru, na obalu biopotravin proto nenaleznete označení „light“ – například biomléko je vždy plnotučné.
 • mohou se rychleji kazit díky tomu, že neobsahují umělé konzervační látky
 • mohou vznikat plísně, které nevznikají pouze při pěstování, ale i při převozu a uskladnění. Tím, že se nepoužívají žádné chemické postřiky, mohou být rostliny napadeny škůdci a chorobami. Velmi škodlivé jsou mykotoxiny, které jsou zdraví nebezpečné a také hrozí kontaminace bakteriemi. Tyto případy napadení jsou však vzácné.

Proč jsou biopotraviny dražší než „běžné potraviny“?

Důvodem je náročnější způsob produkce a zpracování s velkým podílem ruční práce a náklady na balení a distribuci malých šarží.

Vzhledem k uplatňování zásad ekologického zemědělství se za výrobou biopotravin skrývá daleko víc lidské práce než za výrobou „běžných potravin“. Při výrobě „běžných potravin“ se totiž používají způsoby hospodaření, které sice zemědělcům usnadňují práci a zvyšují výnosy, ale nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí. Biopotravin se celkově vyrobí podstatně méně než „běžných potravin“. Ekofarmy nemohou například množstvím vyprodukovaných surovin živočišného původu konkurovat velkokapacitním chovům, kde jsou v poměrně malém uzavřeném prostoru chovány tisíce kusů drůbeže a jiných hospodářských zvířat bez možnosti výběhu. Podstatný je i fakt, že zemědělci na ekofarmách nesmí používat chemické látky na ochranu proti škůdcům, plevelům, plísním a hnilobě, a proto mají větší ztráty. O možné kratší trvanlivosti biopotravin již byla řeč v souvislosti s tím, že nesmějí obsahovat umělé konzervační látky. Všechny tyto skutečnosti se zákonitě odráží ve vyšší ceně biopotravin.

Kde lze biopotraviny koupit?

 • ve specializovaných prodejnách biopotravin a v prodejnách zdravé výživy
 • v některých obchodních řetězcích a samoobsluhách
 • přes internet
 • přímo na ekofarmách, tzv. ze dvora
 • na biojarmarcích a biodožínkách
 • na veletrzích a výstavách určených pro prodej biopotravin

Osobně doporučuji zvážit, u kterých výrobků dáte přednost Bio kvalitě a vyzkoušet.

Komentáře
 • Online kurz výživového poradenství

  Zde si můžeš stáhnout e-book a získat online kurz výživového poradenství. To vše zcela zdarma. Články vám budou chodit na email v takovém pořadí, abyste chápali souvislosti a mohli tak postupně formovat svůj životní styl a způsob stravování.

 • Nejnovější příspěvky