Pro nové zákazníky nabízíme slevu 50% na první vstup. Přihlaš se zde.

Ochrana osobních údajů podle GDPR

1.Obecné informace

Veškeré vaše osobní informace shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v oblasti provozu Funkčního Fitka, pro lepší orientaci v rozsáhlých službách Funkčního Fitka, jeho doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.

Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

2.Nakládání s osobními údaji

Ve Funkčním Fitku zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, datum narození, email, audiovizuální záznamy.

Osobní údaje zákazníků Funkční Fitko nepředává žádné další osobě. Veškeré osobní údaje jsou vedeny naším zpracovatelem, firmou SmartSelling a.s. a dodavatelem (Otakar Nejezchleba) rezervačního systému. Údaje, které Funkční Fitko o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit nebo vymazat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován k těmto účelům:

- informační účely
- provozní účely
- zasílání ebooku
- přání k narozeninám

Zákazník souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení, novinek, informativních zpráv a provozních upozornění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat tím, že se může odhlásit z odběru přímo v patičče emailu. Nebo stačí zaslat emailovou zprávu na info@funkcnifitko.cz.

Provozovatel je povinen v případě úniku osobních údajů do 72 hodin informovat Úřad pro ochranu osobních údajů a zákazníky, jichž se to týká.

3.Závěrečná ustanovení

Veškerá data jsou vedena pouze elektronicky a to v rezervačním systému a u našeho zpracovatele, u firmy SmartSelling a.s.. Veškerá data jsou přístupná pouze zaměstnancům, kteří mají právo s těmito údaji nakládat a dodavateli rezervačního systému a firmě SmartSelling a.s., která ručí za technickou správu těchto dat.